[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-js79u483′ admin_preview_bg=”]
REGLEMENT
LEVERING VAN VOEDSELBEREIDING EN LEVERINGSDIENSTEN
BINNEN DIEET PRO-FIT CATERING

 1. Dit reglement bevat de regels voor het gebruik van diensten geleverd door Pro-Fit Catering, gevestigd in Den Haag 2531AM Troelstrakade 523
 2. Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van Nederlands recht van toepassing.
 1. Services – Bereiding en levering van vaste maaltijden door Pro-Fit Catering.
 2. Klant – een volwassen natuurlijke persoon of zakelijke entiteit die de Services gebruikt.
 1. Het onderwerp van de bestelling (“Bestelling”) is een Service of Services in een van de volgende varianten (“Set”) geselecteerd door de Klant:
 1. Elk van de maaltijden wordt geleverd in een hermetisch afgesloten verpakking, met een informatieve beschrijving van de volgorde van hun consumptie, samen met andere maaltijden in de set in een collectieve verpakking – een papieren zak.
 2. Elk dieet in het Pro-Fit Dietetic Catering-aanbod bestaat uit 3 tot 8 maaltijden per dag.
 3. Het menu op de website www.profitcatering.nl is een voorbeeld. We behouden ons het recht voor om het menu te wijzigen.
 4. De prijzen van afzonderlijke sets die geldig zijn op de dag van het plaatsen van de gegeven bestelling, worden gespecificeerd in de Pro-Fit Catering-prijslijst (“Prijslijst”), beschikbaar op www.profitcatering.nl(tabblad “Prijslijst”)
 1. Services worden besteld door de persoon die van plan is de Services te gebruiken (de “Bestellende Partij”):
  • Via het juiste formulier, 24 uur per dag beschikbaar op www.profitcatering.nl.
  • Telefonisch op:
   +31619-696-485
 2. De bestelling wordt als geplaatst beschouwd wanneer de koper een bevestiging van zijn ontvangst via e-mail ontvangt, met daarin: klantgegevens, geselecteerde dieetvariant, afleveradres, leverdata en andere informatie die relevant is voor de gegeven bestelling, of sms-bevestiging.
 3. Beschikbare vormen van contact zijn telefoon, e-mail, via sms en via het klantenpaneel op de website.
 4. Bestellingen die op maandag worden geplaatst, worden vanaf woensdag verwerkt.
  Bestellingen die op dinsdag worden geplaatst, worden vanaf donderdag verwerkt.
  Bestellingen geplaatst op woensdag worden vanaf vrijdag verwerkt.
  Bestellingen die op donderdag worden geplaatst, worden vanaf zaterdag verwerkt.
  Bestellingen geplaatst op vrijdag worden vanaf zondag verwerkt.
  Bestellingen geplaatst op zaterdag en zondag worden vanaf dinsdag verwerkt.
 5. Een voorwaarde voor het voltooien van het contract is een betalingsbewijs van de klant.
 6. Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant zijn persoonlijke gegevens, het bezorgadres van de catering, andere relevante informatie en een telefoonnummer opgeven.
 1. Naast de informatie die normaal vereist is bij het plaatsen van een bestelling, is de werkgever verplicht om Pro-Fit Dietetic Catering op de hoogte te stellen van gezondheidsklachten, waaronder voedselallergieën en andere ziekten of aandoeningen, evenals metabole ziekten.
 2. De voorgestelde houdbaarheid is 36 uur na levering.
  Aanbevolen opslagtemperatuur, onder 7 graden.
 3. Aanvaarding en uitvoering van de bestelling – ook rekening houdend met de informatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 4 hierboven, houdt geen aanvaarding in van aansprakelijkheid van Pro-Fit Dietetic Catering voor nadelig welzijn van de klant of negatieve reactie van het lichaam op de set ingrediënten, met name vanwege het gebrek aan kennis van Pro-Fit Catering over andere vloeistoffen en producten die door de klant zijn afgenomen.
 1. De koper is verplicht om de bestelling op een van de volgende manieren te betalen:
  • IDeal betaling of overschrijving naar een bankrekening
 2. Pro-Fit Dietetic Catering heeft het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten om betaling voor de gegeven bestelling te ontvangen door de besteller per telefoon of e-mail relevante informatie te verstrekken.
 1. Levering van bestelde maaltijden vindt plaats op de volgende dagen:
  – Maandag: op dinsdag
  – Dinsdag: woensdag
  – Woensdag: donderdag
  – Donderdag: op vrijdag
  – Vrijdag: op zaterdag en Zondag
  – Zondag: op maandag
  De bestelling wordt geleverd tussen 15.00 en 23.30 uur – het is een set van drie tot acht maaltijden, afhankelijk van de bestelling geplaatst door de klant, de volgende dag vanaf het ontbijt.
  In het geval van feestdagen, feestdagen en “lange weekenden” kan Pro-Fit dieet catering leveringen plannen in een ander systeem dan het standaardsysteem, en de klant tijdig informeren over wijzigingen.
  – De verzendkosten voor het 7-daagse pakket bedragen 9,95 e voor de duur van het gekochte pakket.
  – De verzendkosten voor een pakket van 20 dagen (exclusief weekends) of een pakket van 30 dagen bedragen 24,95 e voor de duur van het gekochte pakket.
  – Als we meerdere sets op één adres afleveren, is de vergoeding één.
  – Bij levering buiten deze steden behouden wij ons het recht voor om kosten afzonderlijk in rekening te brengen.

  De klant heeft de mogelijkheid om gewenste / optionele levertijden op te geven. De leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen op andere tijdstippen af ​​te leveren dan de voorkeur van de klant, met behoud van de tijdsperiode.
  Als de klant de bestelling niet ophaalt vanwege de afwezigheid van een persoon die bevoegd is om de bestelling te ontvangen of enige andere omstandigheid / omstandigheden die niet vóór 14:00 uur op de dag voorafgaand aan de levering zijn gemeld, of onjuiste leveringsgegevens, wordt het onderwerp van de bestelling als effectief geleverd beschouwd. In dit geval heeft de klant geen recht op terugbetaling van de bestelling voor het gedeelte dat op de betreffende dag valt of om andere claims in te dienen voor het niet ontvangen van de bestelling.

 1. In het geval van onafhankelijke factoren die niet zijn toe te schrijven aan Pro-Fit Catering (bijv. Weersomstandigheden, beslissingen van overheidsdiensten, enz.), Die de levering belemmeren of verhinderen, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor het niet verstrekken van catering en hebben klanten geen recht om een ​​klacht in te dienen. In dergelijke gevallen wordt de vergoeding individueel bepaald
 1. De klant heeft het recht om de bestelling te wijzigen in het gedeelte betreffende: datums van individuele leveringen of afleveradres (op het gebied van de bedrijfsvoering). De wijziging wordt geacht te zijn aangebracht wanneer de klant een bevestigingsbericht van Pro-Fit Catering ontvangt.
 2. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren op de dag van zijn keuze uiterlijk op 15:00, 2 werkdagen voor de geplande datum voor het annuleren van de bestelling.
 3. De Klant is verplicht om Pro-Fit Catering op de hoogte te brengen van het voornemen om een bestelling op een bepaalde dag telefonisch te wijzigen of te annuleren op 0647-953-326 of 0619-696-485 tussen 9:00 en 18:00
 4. De bestelling wordt verlengd met het aantal dagen dat de klant het recht heeft uitgeoefend om de bestelling te annuleren. De klant heeft geen recht op terugbetaling van de bestelling vanwege de gedeeltelijke annulering.
 5. In het geval van annulering van een pakketbestelling, zullen we ongebruikte kosten niet terugbetalen.
  In het geval van een verandering van dieet tijdens de duur van het contract voor een pakket met een hogere waarde, is de klant verplicht om een ​​extra betaling te doen tot 14:00 uur de dag voor levering.
 1. In geval van niet-naleving van het onderwerp van de Bestelling of de wijze van uitvoering ervan met de ingediende Bestelling of deze voorschriften, heeft de Klant het recht om een ​​klacht (“Klacht”) in te dienen binnen 2 werkdagen na de voltooiing van de bestelling. Aanvragen “Klachten” na deze deadline worden niet in behandeling genomen.
 2. De klacht moet worden ingediend via e-mail op profit.catering@interia.euof telefonisch op + 31647-953-326 of + 31619-696-485
 3. Een klacht wordt geacht te zijn ingediend bij ontvangst door de klant van de bevestiging van ontvangst van de klacht.
 4. De klacht wordt uiterlijk binnen 7 dagen na de datum waarop de klant de ontvangstbevestiging van de klacht ontvangt, in behandeling genomen.
 5. Als het onderwerp van de klacht is opgenomen, zal Dietetic Catering Pro-Fit de klant informeren over de mogelijkheid om het onderwerp van de bestelling op een bepaalde werkdag uit te wisselen of een vergoeding wegens niet-naleving van het onderwerp van de bestelling per telefoon of e-mail.
 6. Als Pro-Fit Dietetic Catering vindt dat de Klacht ongegrond is, met name als gevolg van de conformiteit van het onderwerp van de Klacht met de Bestelling, zal Pro-Fit Dietetic Catering de Klant binnen een termijn van maximaal 7 dagen informeren over het niet in behandeling nemen van de Klacht, met een passende verantwoording.
 7. Als de klacht niet in overeenstemming met paragraaf wordt beschouwd 5 hierboven, het onvermogen om de Klant het voorwerp te geven van de maaltijd of maaltijdenuitwisseling om redenen die zijn toe te schrijven aan de Klant of de Klant die de maaltijd of maaltijden niet intact retourneert aan de vertegenwoordiger (koerier) Pro-Fit Detectie Catering die de Klant de maaltijd of maaltijden voor ruil heeft verstrekt, Catering Dieter Pro-Fit heeft recht op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de maaltijd of maaltijden die aan de klant zijn geleverd in overeenstemming met de huidige Pro-Fit Detectie Catering-prijslijst.

[/av_textblock]